7

חרצית שיחית זנים שונים
Chrysanthemum frutescens

לחרצית השיחית מבנה כדורי סדור, עלווה גזורה צפופה ופריחה שופעת בשלל צבעים. שותלים בערוגות פורחות וכצמח מוקד. מומלץ גיזום קל בתום גל הפריחה. זני החרציות עמידים לקור ולשתילה בקו חוף שלישי.

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.5-0.8 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0