ט

שיחים

8

טיבוצ'ינה ארגמנית
Tibouchina urvilleana

עלי הטיבוצ'ינה גדולים וקטיפתיים ופרחיה סגולים ומרהיבים. שותלים בצל חלקי באזור מוגן מרוח. מומלץ לקטום את הטיבוצ'ינה בתקופת הצמיחה בקיץ כדי לבנות שיח מאוזן וצפוף.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0