8

טרכלוספרמון יסמיני 'טריקולור'
'Trachelospermum jasminoides 'Tricolour

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0