י

סוקולנטים

9

יוקה 'בלו בוי'
'Yucca aloifolia 'Blue Boy

ליוקה 'בלו בוי' שושנת עלים רכים ומקושתים בגוון ארגמני המעמיק בחורף בשמש מלאה. ממדיה הקומפקטים וצבע העלווה מיחדים אותה כסוקולנט בעל ערך קישוטי לחלקת סוקולנטים. שותלים בעציץ או בקרקע לצד מיני סביון, קרסולה, כפניות ואלואה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.8 מטר
10 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0