י

סוקולנטים

יוקה פילמנטוזה 'קולור גרד'
'Yucca filamentosa 'Color Guard

יוקה חסרת גזע הנושאת שושנת עלים דמויי חרב ירוקים ומרכזם צהוב. עמוד פריחה לבן נישא מעל העלווה באביב. צמח מוקד עמיד וקישוטי במיוחד לשתילה במסלעות גדולות, בכיכרות, בשטחי ציבור בהשקיה מצומצמת. שותלים לצד זני אגבה, אלואה וסוקולנטים נוספים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
0/0