כ

גיאופיטים

7

כומתן יפני
Farfugium japonicum

הכומתן הוא צמח עשבוני בעל עלים גדולים ומבריקים דמויי כליה. הוא מתאים במיוחד לשתילה במיכלים בפינות מוצלות, בעלות אופי טרופי, לצד צמחים כמו אלוקסיה, מגסקפסמה, פילודנדרום וברגניה. הכומתן עמיד לקור ומתאים לשתילה באזור ההר.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.3-0.6 מטר
10 ליטר
סתיו

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0