כ

סוקולנטים

8

כידונן תלת–פסי
Sansevieria trifasciata

סנסיווירה ותיקה ועמידה במיוחד. עלים זקופים מנומרים בירוק אפרפר. שותלים במיכל בתערובת מנוקזת בבית או בגינה באזורים מוצלים או מוצלים למחצה. השקיה רק כשהתערובת מתייבשת. כמו כל זני הסנסיווירה , גם זן זה רגיש לעודפי מים ולקור.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.6-1 מטר
10 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0