כ

סוקולנטים

9

כפנית 'בלו קרלס'
'Echeveria 'Blue Curls

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

מטר
5 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
ירוק עד
0/0