כ

סוקולנטים

9

כפנית גיביפלורה
Echeveria gibbiflora

העלים עגולים מסולסלים ומאדימים בשוליהם. צמחים בוגרים מפתחים גזע עליו יושבות שושנות העלים. עמוד פריחה גבוה מתנשא מעל העלים לגובה של 60 ס"מ. הפריחה ורדרדה. מומלץ להסיר את עמודי הפריחה. שותלים בעציצים או באדניות בתערובת מנוקזת בחצי צל. משקים פעם בשבוע.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.5 מטר
5 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

כל הארץ
ירוק עד
0/0