כ

סוקולנטים

כפנית – מינים וזנים שונים
Echeveria spp

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.2-0.4 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0