כ

סוקולנטים

8

כפנית פולידוניס
Echeveria pulidonis

עלים מאורכים מחודדים, אדומים בשוליהם. שושנות העלים צפופות וקוטרן כחמישה ס"מ. עמודי הפריחה נושאים פרח צהוב לימוני הנוטה מטה. שותלים בתערובת גידול במיכלים.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.2 מטר
5 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0