כ

סוקולנטים

9

כפנית פורפוסורום
Echevria purpusorum

כפנית בעלת שושנת עלים מעובה, צפופה וכהה עם ניקוד אדמדם. עמוד פריחה בגובה 10 ס"מ נושא פרחים כתומים. שותלים במיכל בתערובת מנוקזת במקום מואר ומאוורר. משקים אחת ל-10 למים.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.1 מטר
5 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0