כ

סוקולנטים

8

כפנית רניוני
Echeveria runyonii

שושנות העלים צפופות וצבען אפור- כסוף. העלים צרים ופחוסים. עמודי הפריחה הכתומה מתנשאים בצפיפות מעל העלווה בקיץ. שותלים בעציץ או בקרקע מנוקזת בחצי צל.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.4 מטר
5 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0