כ

גיאופיטים

8

כריך אושימה 'אוורגולד'
'Carex oshimensis 'Evergold

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

0.2-0.3 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד
0/0