ל

שיחים

8

לבן עלה זוגני 'סימרון'
'Leucophyllum zygophyllum 'Cimarron

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1 מטר
10 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0