ל

שיחים

9

לבן עלה (ליקופילום) X 'סאן חוזה'
'Leucophyllum X 'Sun-Jose

לבן עלה 'סן חוזה' בולט מבין זני הלויקופילום בפריחתו היפה בצבע הלילך, בעלווה הזיתנית, ובמידותיו הקומפקטיות. הוא גם יציב במראהו בתקופת החורף, חסכן בדרישות ההשקיה ועמיד לרסס מלוח כצמח קו חוף שני. כדאי לגזום בחודש פברואר שיחים גבוהים או דלילים כדי לשמור על מבנה צפוף.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1-1.5 מטר
10 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0