ל

שיחים

9

לבן-עלה שיחני 'לבן'
'Leucophyllum frutescens 'Alba

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

2-2.5 מטר
10 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0