ל

שיחים

9

לבן עלה שיחני 'קומפקטום'
'Leucophyllum frutescens 'Compactum

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

1-2 מטר
10 ליטר
סתיו, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0