ל

שיחים

8

לגסטרמיה הודית 'לילך'
'Lagerstroemia indica ' Lilach

זן נאה של לגסטרמיה עמידה לקימחון הנושאת שפע של פריחה בצבע לילך. שותלים כצמח מוקד או במשוכה בשילוב שיחים נוספים כמו לגסטרמיה הודית 'צחורה'. קוטמים את הפירות בסיום גל הפריחה לקבלת גל פריחה נוסף. גיזום ודילול השיח בסתיו מעודד לבלוב רענן.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר25 ליטר על גזע

פריחה

2-5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 25 ליטר על גזע
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
נשיר
0/0