8

ליגוסטרום יפני
Ligustrum japonicum

אנחנו מגדלים את הליגוסטרום היפני כשיח גדול או כעץ קטן מעוצב על גזע. העלים מבריקים גלוניים, פריחה ריחנית באשכולות לבנים באביב. שותלים כגדל חיה גזומה או חופשית וכעץ קטן עד 5 מטר.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

2-5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0