ל

שיחים

לילך פרסי
Syringa X persica

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

2 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
0/0