8

לענה לואיזיאנית 'ולרי פיניס'
'Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis

ללענה לואיזינית 'ולרי פיניס' עלים אפורים מכסיפים ורחבים יותר בהשוואה ללענה הלואיזינית 'סילבר קינג'. שותלים בשמש מלאה בקרקע מנוקזת לצד עשבוניים כמו זני ביצן, אקליפה 'סיפרס אלף', אזוביון קנרי ופרובסקיה 'בלו ספייר'. מומלץ לגזום את שני זני הלענה גיזום נמוך בסוף החורף. עמידה לקור!

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.6 מטר
7 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0