מ

גיאופיטים

8

מגינית גבוהה
Aspedistra elatior

למגינית עלים מוארכים וגלדניים בעלי ערך קישוטי בגן ובצינצנת. צמח צל עמיד וחסון לכיסוי שטח מוצל, מתחת לעצים ובמיכלים. אנחנו מגדלים גם את הזן המגוון.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.7 מטר
7 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0