מ

שיחים

9

מוריה מכבדית
Murraya paniculata

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר50 ליטר

פריחה

3 מטר
10 ליטר, 25 ליטר, 50 ליטר
סתיו

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0