מ

שיחים

7

מיריקה אלונית
Myrica quercifolia

שיח ירוק עד הנושא עלווה צפופה דמויית עלי אלון. שותלים כצמח משוכה נמוכה, כצמח כיסוי או כצמח מסלעה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.2 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה, כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0