מ

שיחים

7

מירסינה אפריקנית
Myrsine Africana

שיח זקוף, צר וגבוה הנושא עלים קטנים, כהים ועגולים. שותלים כגדר חיה צפופה נמוכה או בינונית, או כצמח כיסוי בגיזומים סדירים. המירסינה מגיבה היטב לגיזומים המעגלים ומרחיבים את המבנה הטבעי הצר שלה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר

פריחה

0.6-2 מטר
10 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0