מ

סוקולנטים

ממלריה גרסיליס
Mammillaria gracilis

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.1-0.2 מטר
5 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
0/0