מ

סוקולנטים

9

מנגבה 'יגואר'
'xMangave 'Jaguar

המנגבות נוצרו והוגדרו כצמחי מכלוא בין מנפרדה ואגבה. מוצאה של מנגבה יגואר הוא במקסיקו, מכלוא של Manfreda guttata, וממנה גם 'ירשה' את הכתמים הארגמניים. שושנת העלים קומפקטית וקוטרה כ-50 ס"מ. עמודי הפריחה הגבוהים פורצים בסתיו לגובה רב. שותלים בעציצים או בקרקע כצמח מוקד,במסלעות, בכיכרות,בשטחי גינון ציבוריים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

3 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סתיו

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0