מ

סוקולנטים

9

מנגבה 'מישן טו מארס'
׳Mangave 'Mission to Mars

ממכלוא מרהיב בין מנפרדה ואגבה נוצרה מנגבה מישן טו מארס. רוזטה ענקית יחידה ומנוקדת, צבעה ארגמני, שוליה משוננים. שותלים בתערובת מנוקזת במיכל גדול. משקים כל שלושה ימים, מצמצמים השקיה בחורף.

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.8 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0