8

מרווה קטנה
Salvia chamaedryoides

למרווה הקטנה עלים קטנים אפרפרים ופריחה יפה כחולה מרבית ימות השנה. שותלים כצמח כיסוי נמוך בערוגה פורחת או במסלעה בחברת מיני אזוביון, לענה ומרוות נוספות.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.5 מטר
7 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0