8

מרווה קטנת עלים ׳מסה אזורה׳
'Salvia microphylla 'Mesa Azure

'מסה אזורה' היא מרווה קטנה וחיננית. שפע פרחים קטנים סגולים מעטרים אותה רוב ימות השנה. שותלים בעציץ בחצי צל, או בערוגה פורחת בחברת מרוות שונות כמו 'הוט ליפס', קטנה וגם לצד מיני אזוביון. קיטום קל של תפרחות יבשות יעודד צימוח צעיר ופריחה שופעת.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.5 מטר
7 ליטר
סתיו, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0