7

מרוות צ'יאפאס
Salvia chiapensis

מרוות צ'יאפאס היא בן שיח עשבוני משתרע, עלים כהים מבריקים, עמוד פריחה נושא פרחים שפתניים בוורוד מג'נטה. שותלים בעציצים או באדניות במצע מנותק בחצי צל.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.6 מטר
7 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0