נ

גיאופיטים

8

נאומריקה גרסיליס
Neomarica gracilis

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.5 מטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0