נ

סוקולנטים

ניצחה 'סאנברסט'
'Aeonium 'Sunburst

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.2-0.3 מטר
5 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0