נ

סוקולנטים

9

ניצחה 'קיווי'
Aeonium 'Kiwi'

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

מטר
5 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
ירוק עד
0/0