נ

סוקולנטים

ניצחה 'שוורצקופ'
Aeonium Zwartkop

עלווה ארגמנית שחורה

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

מטר
10 ליטר, 25 ליטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0