נ

סוקולנטים

ניצנית מכבדית
Kalanchoe thyrsiflora

עלים גדולים קישוטיים עם שוליים ארגמניים עמודי פריחה גדולים

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.3-0.6 מטר
5 ליטר
סתיו, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0