נ

שיחים

ננדינה תרבותית אובססד
Nandina domestica Obsessed ('Seika' PBR) 

ננדינה אובססד היא מכלוא מצטיין של ננדינה תרבותית. שיח זקוף וצפוף, עלווה צפופה. באביב, בקיץ ובסתיו הצימוח הצעיר מלבלב בצבעים אדומים זוהרים. ניתן לשלב בין המכלואים החדשים של הננדינה, הבלאש פינק, פלרט והאובססד כדי לקבל רצף ארוך של לבלוב ורוד- אדום- ארגמן לאורך כל עונות השנה.

גובה

גודל מיכל

פריחה

0.7 מטר
חורף

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0