נ

שיחים

8

ננדינה תרבותית 'ננסית'
'Nandina domestica 'Nana

שיח קומפקטי, צפוף עלים, המלבלב בחורף ובאביב בצבע להבה יוקדים. שותלים בקבוצות בשמש מלאה ובחצי צל, מתחת עצים ובמיכלים.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

0.5-1 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0