נ

סוקולנטים

9

ניצחה קנרית
Aeonium canariense

לנצחה קנרית שושנות עלים יפיפיות, ירוקות ורחבות, המאדימות בשוליהן בחורף. ניתן לגדל בקרקע ובמיכלים. צמח חסון ועמיד לשמש ישירה וחום. השקיה מועטה.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

0.3-0.6 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0