נ

סוקולנטים

9

ניצחה שיחית 'ולור'
'Aeonium arboreum 'Velour

נצחה שיחית ולור היא מכלוא יפהפה בין נצחה קנרית לנצחה שוורצקופף. שושנות העלים הצפופות בצבעי שוקולד כהה ומרכזן ירוק. שותלים כצמח כיסוי צפוף בקרקע מנוקזת או באדניות ועציצים בתערובת גידול. כמו כל זני הנצחה, גם 'ולור' סובלת מטמפרטורות הקיץ הגבוהות. הצללה והפחתה בכמויות ההשקיה מסייעות לעבור את הקיץ בשלום.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.5 מטר
5 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה, חצי צל, צל מלא
כל הארץ
ירוק עד
0/0