נ

סוקולנטים

8

נציץ פרודוקטוס (סגול)
Lampranthus productus

צמח בשרני, רב שנתי משתרע בעל עלים מעובים מאורכים. שפע פריחה סגולה במשך מרבית ימות השנה. מתאים לגידול במיכל או כצמח כיסוי בקו חוף ובהשקיה מועטת.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

0.3 מטר
7 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ
ירוק עד
0/0