ס

סוקולנטים

8

סדבריה לייטיציה
Sedeveria 'Letizia' x

מכלוא בין כפנית לצורית יצר סוקולנט קטן וחינני כתכשיט. גבעולים זקופים נושאים שושנות עלים ירוקות וצפופות עם שוליים ארגמניים ומעליהם נישאות תפרחות לבנות. שותלים בעציצים קטנים בתערובת מנוקזת.

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.1 מטר
5 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0