ס

שיחים

9

סהרון קשה-עלים
Cocculus laurifolius

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

4-5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0