ס

שיחים

7

סיזיגיום אוסטרלי
Syzygium australe

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

3-6 מטר
10 ליטר, 25 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
ירוק עד
0/0