ס

סוקולנטים

סמפרויויום מינים שונים
.Sempervivum sp

גובה

גודל מיכל

5 ליטר

פריחה

0.1 מטר
5 ליטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ
ירוק עד
0/0