ס

שיחים

9

ספיראה קנטונית
Spirea cantoniensis

שיח בינוני למשפחת הוורדניים, נשיר, ענפיו הקשתיים פורחים בסוף החורף בפרחים צחורים כשלג. צמח מוקד נפלא המבשר את בוא האביב.

גובה

גודל מיכל

10 ליטר25 ליטר

פריחה

1.5 מטר
10 ליטר, 25 ליטר
סוף החורף, אביב

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט הנגב והערבה
ירוק עד
0/0