7

ספלול ענק
Aristolochia gigantea

הספלול הענק הוא אחד מפלאי הטבע. פרחיו התלויים מזכירים בצורתם אשך או כליה, נפתחים כמפרש צבעוני מנוקד בגוונים של ארגמן. הוא פורח בגלים באביב ובקיץ ויכסה קיר או פרגולה. בחורף הוא משיר את מרבית עליו אך ילבלב ויפרח שוב באביב.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

2-4 מטר
7 ליטר
סתיו, סוף הקיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר מותנה
0/0