ע

סוקולנטים

9

עב-גזע הרדופי

גובה

גודל מיכל

25 ליטר

פריחה

1-3 מטר
25 ליטר
קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה עד חצי צל
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר מותנה
0/0