ע

שיחים

עב שיבולת צהוב
Pachystachys lutea

בן שיח למשפחת הקוציציים הבולט בחפיו הצהובים הקישוטיים במרבית ימות השנה. עב שיבולת צהוב מתאים לשתילה אך ורק באזורים מוגנים מקור ומאירועי קרה. שותלים במיכלים בלבד במצע מנותק בכניסה לבית, בפטיו ועל משטחי ישיבה. בחורף מומלץ להעביר את העציץ או האדנית למפנה המוגן מרוח. עם בוא האביב הצמח מלבלב ופורח מחדש. מומלץ לדשן באביב ובקיץ.

גובה

גודל מיכל

7 ליטר

פריחה

1 מטר
7 ליטר
סתיו, אביב, קיץ

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ למעט ההר הגבוה
ירוק עד
0/0